Keep Cool is een Franse sportscholenketen die flexibele en toegankelijke abonnementen aanbiedt. Soms wilt u echter om verschillende redenen uw verbintenis beëindigen. In dit artikel leggen we uit hoe je jouw Keep Cool sportschoolabonnement kunt opzeggen met inachtneming van de algemene gebruiksvoorwaarden.

Mogelijke redenen waarom u uw abonnement wilt opzeggen

Er zijn verschillende redenen waarom iemand zijn contract met Keep Cool zou willen beëindigen:

  • In beweging : als u ver verhuist van de club waar u bent geregistreerd of als er geen andere Keep Cool-ruimte is in uw nieuwe geografische gebied.
  • Financiële situatie : in geval van financiële problemen of als u merkt dat de kosten van de dienst niet langer aan uw verwachtingen voldoen.
  • Persoonlijke voldoening: als u niet tevreden bent met de diensten die door de kamer worden aangeboden (kwaliteit van de apparatuur, sfeer, enz.).
  • Verandering van levensstijl: als u heeft besloten een andere sport of fysieke activiteit te gaan beoefenen waarvoor u geen lidmaatschap van een sportschool nodig heeft.
  • Medische redenen: als u een ziekte of handicap heeft waardoor u niet meer naar de sportschool kunt gaan.
Lire aussi :  Franse Stroom: Ontdek het Meest Recente Nieuws en het Gloednieuwe Adres!

Kosten verbonden aan de beëindiging

Conform de algemene gebruiksvoorwaarden brengt Keep Cool kosten in rekening bij tussentijdse opzegging. Hier zijn de verschillende mogelijke situaties:

  • Opzegging vóór het einde van de eerste maand: Er worden geen kosten in rekening gebracht als u uw abonnement binnen 30 dagen na aankoop opzegt. U moet echter wel een opzegtermijn van zeven dagen in acht nemen.
  • Opzegging na de eerste maand en vóór het einde van het initiële contract (12 maanden): in dit geval zullen vergoedingen ter waarde van drie maandelijkse betalingen worden ingehouden op de pro rata temporis terugbetaling van het resterende saldo.
  • Beëindiging na het initiële contract (12 maanden): Er zijn geen kosten verbonden als u uw abonnement na de initiële periode beëindigt, maar u moet wel een opzegtermijn van twee maanden in acht nemen om eventuele extra kosten te voorkomen.

Bijzondere gevallen vanwege medische redenen en verhuizing

Voor deze twee specifieke situaties kan Keep Cool onder bepaalde voorwaarden kosteloos een opzegging aanvaarden:

  • Medische redenen: u moet een medisch attest overleggen waaruit blijkt dat u gedurende een periode van meer dan drie maanden geen lichamelijke activiteit meer binnenshuis kunt uitoefenen.
  • In beweging : u moet een bewijs overleggen van uw verhuizing (bijvoorbeeld met een adreswijzigingsattest) en dat er geen Keep Cool-kamer is binnen een straal van 30 km rond uw nieuwe woning.
Lire aussi :  Ondersteuning voor uw Qilibri-account: Uw gids voor onze klantenservice!

Contacteer de Klantenservice

Om uw abonnement op te zeggen, dient u per aangetekende brief met ontvangstbevestiging contact op te nemen met de klantenservice van Keep Cool. De contactgegevens van het hoofdkantoor vindt u op uw contract of op de website van Keep Cool. Aarzel niet om rechtstreeks naar de kamer te gaan waar u bent ingeschreven om advies te vragen aan de aanwezige teams.

Sjabloon voor een opzeggingsbrief

Hier vindt u een voorbeeldbrief waarmee u uw abonnement kunt opzeggen:

Achternaam voornaam 
Adres 
postcode 

Blijf kalm 
Beëindigingsdienst 
Geregistreerd adres 
postcode 

Plaatsdatum 

Onderwerp: Beëindiging van Keep Cool-abonnement 

Beste, 

[nom et adresse du club]Ik heb momenteel een abonnement op de Keep Cool-kamer, aangemeld op . Vandaag wil ik deze verbintenis beëindigen. [date]Ik dank u bij voorbaat voor de snelle behandeling van mijn verzoek en verzoek u, mevrouw, mijnheer, de uiting van mijn voorname groeten te aanvaarden. 

Handtekening 

Je Keep Cool-abonnement opzeggen is relatief eenvoudig als je de algemene gebruiksvoorwaarden respecteert. Aarzel niet om uw contract te raadplegen of advies in te winnen bij de medewerkers van Keep Cool om uw rechten te kennen en onaangename verrassingen te voorkomen.

Soortgelijk bericht